Thực đơn cho người bị mụn

Đối với những người bị mụn, bên cạnh việc sử dụng những phương pháp điều trị đúng cách, thì cũng cần có được một chế độ sinh hoạt hợp lý. Tuy nhiên, nếu mà bạn lên một kế hoạch chi tiết cho bản thân thì vô cùng dễ thực hiện …