• Địa chỉ : 01 Nguyễn Hữu Thọ, Thạc Gián, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0935412179
  • Email: hangngoainhapdhp@gmail.com
  • Website: https://sd27dpac.com